İP terminologiyası
İP nədir necə yazılır kimi bir sıra suallların cavabını bu videoda izah etməyə çalışdım. İP lər 32 bit ünvandan ibarətdir və 3 formatda göstərilə bilər. Bunlar Dotted Decimal, Binary, və Hexdecimal formatda dırlar. Bu formatlar haqqında əvvəlki dərslərimdə bəhs etmişəm.
İP Terminologiyasi?

Önəmli notlar:
   -  İP 3 formada ifadə oluna bilər. (Binary, Hexdecimal və Decimal)
   -  Binary formatında olan bir İP və ya məlumat 0-lardan və 1- lərdən ibarət olur
   -  Cisco 0x işarəsini məlumatın Hexdecimal formatda yazılmasını ifadə etmək üçün istifadə edir.
   -  192.168.1.1 Decimal formatda yazılış dır.
   -  11000000.10101000.00000001.00000001 binary formada yazılışdır.
   -  C0:A8:01:01 Hexdecimal formatda yazılışdır

YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın.
01.IP Terminologiyası

IP Nədir, harad istifadə olunur, bizim üçün əhəmiyyəti nədir kimi sualların cavabını bilmək üçün siz ......
02.Binary, Decimal, Hexdecimal format

Bunlar yazı formatlarıdır.  (Şrift yox). Binary formatı 0-lar və 1-dən ibarət olan format-dır ki həm ......
02.Unicast ünvanlar

Adres növlərindən biri olan unicast nöqtədən nöktəyə bağlantılar üçün istifadə olunan .....
03.Multicast ünvanlar

Əyər biz şəbəkədə mövcud olan bütün qurğulara yoxda müəyyən bir qrup istifadəçiyə məlumat .......
04.Broadcast ünvanlar

Bir şəbəkənin parçası olan bütün qurğulara eyni anda məlumat yollanmaq istəndiyi halda bizim istifa.......
05.İP adres sinifləri

İP ünvanlar 3 sinifə bölünürlər. Şəbəkənin həcmindən asılı olaraq müxtəlif topologiyala .....
06.IP Subnetting nədir

Subnet mask-dan istifadə edərək bir İP ni bir neçə şəbəkə yə bölürük. İstifadə etdiyimiz qaydalar CİDR və .......
07.Qaydalar və düsturlar

Subnetting də istifadə etdiyimiz bir neçə önəmli qaydalar və düsturlar vardır. Məsələn bir İP və subnet .......
08.Subnetting Class C

Ən çox görəcəyimiz İP Class
C Class olacq. Toplam 254 Host üçün ev sahibi ola biləcək bu Class .....
09.Subnetting Class B

Class B bizim əksər şəbəkələrdə görəcəyimiz olan şəbəkələrdir. Toplam 65534 ədəd İP host qəb ......
10.Subnetting Class A

Ən çox istifadəçiyə sahib olan sinif Class A sinif sayılır. Çox böyük şirkətlər və topoligayalarda class A .....
11.CİDR nədir?

CİDR lara görə Subnetlənmiş bir İP nin hər bir segmentində eyni sayda İP address ola bilər. Məsələn .......
12.VLSM nədir ?

CİDR şəbəkələrin əksinə VLSM ilə subnetlənmiş bir İP nin hər bir segmentində fərqli sayda host ........
13.Private İP ünvanlar

IP lər private və public olaraq fərqli adlarda və fərqli şəkillərdə fərqli yerlərdə istidadə olu......
14.Public İP ünvanlar

NAT istifadə edərək bizim internetə çıxışımızı bərpa edən quğular xarici İSP (İnternet Servis Provider) ....
15.Private İP ünvanlar

IP lər private və public olaraq fərqli adlarda və fərqli şəkillərdə fərqli yerlərdə istidadə olu......
INFO
Kənan Kərimov
Azərbaycan / Qəbələ
Email: kenan.kerimov@izleoyren.az
Sosial Şəbəkələr
 
 
Admin Haqqında
Kənan Kərimov. Şəbəkə/Sistem İnzibatçısı.
Bu web saytı hazırlama səbəbim İT ixtisasına marağı olan ancaq ingilis dili ilə problemlər yaşayan dostlara kömək olmaqdır. Azərbaycan dilində İT ixtisası ilə bağlı məlumat azlığı var. Bacardığım qədər milli dilimizdə məlumatlar hazırlayacam. Sizlərə köməyi varsa nə xoş mənə.