EtherChannel-LACP və PAgP
EtherChannel LACP və ya PAgP olmadan quraşdırıla bilər. Bu ikisi sadəcə dinamik olaraq EtherChannel idarə edən protokollardır. Ancaq hər iki qurğu arasında port seçimi olaraq "on" seçsəniz EtherChannel işləyər. PAgP sadəcə CİSCO  qurğularında görülə biləcək bir protokoldur. LACP isə bütün istehsalçıların istifadə etdiyi protokoldur.
EtherChannel-LACP və PAgP

Önəmli notlar:
   -  LACP nin İEEE tərəfən adı 802.3ad-dir.
   -  PAgP ilə LACP və ya EtherChannel birlikdə işləməz.
   -  LACP və ya PAgP istifadə etməyərək EtherChannel istifadə edə bilərsiniz.
   -  "show etherchannel summary" kamandası sizə aktiv və ya deaktiv portları göstərər.
   -  Trunk istifadə etmək istəsəniz həm məntiqi həm də ki fiziki interface-ləri trunk olaraq ayarlayın.

YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın.
01.Switch funksiyaları və iş prinsipi

Switching prossesi 3 əsas funksiyadan ibarətdir. Bunlar Address öyrənmə, F .....
02.Address Learning

Address learning sayəsində switch məlumat qəbul etdiyi hostun source Mac addressini alır və ......
03.Forward/Filter qərarları

Address-lər portlara qeyd edildikdən sonra növbə çatır Forward /Filter qərarlarına .......
04.Loop avoidance

Əyər iki switchi iki ayrı port ilə bir birilərinə bağlasanız qurğunu həqiqətən də qara gönlər .....
05.Switch üzərindəki LED işıqlar

Switch üzərində bir neçə fərqli işıq vardır ki hərəsinin özünə xas funksiyaları vardır.  Məsələn .......
06.Switching Metod-ları

Switch-lər məlumat mübadiləsi etdikdə 3 növ switching metodlarından istifadə edirlə......
07.Cut-Through switching

Cut-Through switching  ən sürətli məlumat mübadiləsi edən metoddur. Çünki qurğu bu metod ilə .....
08.Store and Forward switching

Store and Forward switching metodu Cisco switchlərdə default  mod olaraq ayarlanıb. .....
09.Fregment Free switching

Fregment Free switching metodu dig'r 2 metod-un Hybrid forması sayılır. Yəni hər iki metod-.......
10.VLAN-lar haqqında

LAN nədir bilirsinizsə VLAN  ları da çözmüsünüz deməkdir. Belə ki LAN -lar Local area Network ......
11.VLAN-ların idarə olunması

VLAN-ların idarə olunması dedikdə onların yaradılması silinməsi və şəbəkədə paylanmasını ......
12.Switchport Modes

Switch port mod-lar dedikdə biz bir switch portunu bir neçə şəkildə bir VLAN-a təyin ed bilərik. ........
13.Statik Trunk ayarlanması

Görəsən biz iki switch arasında VLAN ları daşıya bilərik? Bu bizə nə kimi fayda verər və buna........

14.DTP Protokolu, dinamik trunk ayarlanması

DTP - Dinamik Trunking Protokol. Bu protokol syaəsində iki qurğu bir birilərinə bağlanan portun ......
15.Trunk ilə VLAN lara izin vermək və bloklamaq.

Əyər şəbəkənizdə və ya sisteminizdə və hətta evinizdə bütün qurğularda tarix və saat eyni olmasa .......

16.İSL və 802.1Q

Trunk istifadə etdikdə biz bir neçə VLAN informasiyasını bir port üzərindən göndərə bilirdik.  .......
17.VTP (Vlan trunking protocol) haqqında

30 dənə Switch var əlimizdə və Şəbəkə də 20 dənə VLAN istifadə olunub. Yaxşı əla. .......
18.VTP Quraşdırılması

Bu protokolun quraşdırılması çox çətin deyi. Ancaq yanlış bir hərəkətiniz bütün şəbəkəni ........
19.VTP Pruning

Şəbəkədə ehtiyyac duyulmayan VLAN -ların boş yerə bütün süitchlərə yayılması heçdə ......
20.VTP Troubleshooting

Bütün hər şeyi hazırladıq. Super hər şey işləyir. Amma birdən biz təzə bir  switch-i şəbəkə yə qoşmalı ........
21.L2 Broadcast Storms

Təbəqə 2 də bəzən şəbəkəni alt üst edə biləcək qasırğalar yarana bilər. Bəli qasırğalar. Bu termin .......
22.Spanning tree protokolu haqqında

STP - Spanning tree Protocol. Həyatımızı xilas edən protokol desəm yalan olmaz. .......
23.STP açar terminləri

STP də yadda saxlamalı olan bir neçə termin var dır ki bizə STP əməlyatının necə baş verdiyini .......
24.STP Port roles and states

STP prossesi baş verdikdə Switch portları bir neçə vəziyyətdə ola bilər. Məsələn port ilk dəfə .......
25.STP Convergence

STP topologiyası quröular tərəfindən hazırlanar kən müəyyən qədər vaxt tələb olunur......
26.Spanning tree növləri

STP Həm İEEE  tərəfindən həm də CİSCO tərəfindən  inkişaf etdirildi və hal hazırda bir neçə növü .......
27.802.1D protokolunun quraşdırılması

802.1D STP nin İEEE tərəfindən verilmiş digər ismidir. Bu ilk STP versiyası sayılr. Cisco .....
28.Cisco PVST+ protokolunun quraşdırılması

PVST+ Per VLAN Spanning Tree.  İEEE nin STP versiyası ilə eyni funksiyalı olan bu Protokol .....
29.İEEE - RSTP və Cisco Rapid PVST+ protokolunun quraşdırılması

RSTP - Rapid Spanning tree protocol. STP dən sonra İEEE sakit oturmadı və RSTP (802.1w) .....
30.802.1s - MSTP protokolunun quraşdırılması

MSTP Spanning tree protokolları arasında ən müasir və çox  seçilən STP protokoludur. ........
31.Portfast və BDPU Guard

Portfast sayəsində biz topologiya dəyişikliyində baş verən convergence prosesini .......
32.EtherChannel port seçimləri

EtherChannel qurğular arasında bir portun qəbul edəcəyi portdan daha çox məlumat göndərməli ......
33.EtherChannel - LACP və PAgP

EtherChannel LACP və ya PAgP olmadan quraşdırıla bilər. Bu ikisi sadəcə dinamik olaraq .......
34.CDP Protokolu haqqında

CDP həqiqətəndə həyat xilas edən bir protokoldur. Bu protokol sayəsində biz bir terminal ........
35.CDP ilə topologiyanın öyrənilməsi

CDP protokolu haqqında artıq informasiya  ya sahibsiniz. Bəs necə biz bir topologiyanı cdp ilə kəşf edə bilərik? ........
36.LLDP protokolu haqqında və aktivləşdirilməsi

LLDP - Link Layer Discovery Protocol və ya 802.3AD. CDP nin nə işə yaradığını bildinizsə artıq LLDP ni də öyrənmiş ......
37.Cisco interface göstəriciləri

"show interface" kamandası sayəsində biz hər bir interface daxilində bir neçə göstərici ........
38.ROAS - Router on a stick.

Başqa bir adı ilə İnter-vlan routing də adlandırılır. Yəni VLAN-lar arasında routing edə bilmək .......
INFO
Kənan Kərimov
Azərbaycan / Qəbələ
Email: kenan.kerimov@izleoyren.az
Sosial Şəbəkələr
 
 
Admin Haqqında
Kənan Kərimov. Şəbəkə/Sistem İnzibatçısı.
Bu web saytı hazırlama səbəbim İT ixtisasına marağı olan ancaq ingilis dili ilə problemlər yaşayan dostlara kömək olmaqdır. Azərbaycan dilində İT ixtisası ilə bağlı məlumat azlığı var. Bacardığım qədər milli dilimizdə məlumatlar hazırlayacam. Sizlərə köməyi varsa nə xoş mənə.