İP Subnetting Class C
Class C ən çox şəbəkəyə ancaq ən az Hosta sahib olan İP sinifidr. Əslində subnet maskı 255.255.255.0 dan aşağı düşürməsəniz ala biləcəyinz maksimum şəbəkə sayı 128 olardı ki hər birində 2 host istifadə oluna bilər. Ancaq Class A İP addressi ilə  Class C subnet mask istifadə olunduqda bizim 4194304 şəbəkəmiz və hər şəbəkənin 2 istifadə oluna biləcək İP addressi olardı.
İP Subnetting Class C
Önəmli notlar:
   -  Class C subnet mask ilə bir şəbəkədə 254 host ola bilər
   -  /24 Subnet maskda 24 ədəd 1- olduğunu ifadə edir.
   -  /30 istifadə etsək 64 şəbəkə və hər şəbəkədə 2 host olar. Subnet idlər 0,4,8,12,16, ..... 252 -dir
   -  Subnetləmə-də subnet idləri sayıldıqda ilk ədəd daima 0-olacaqdır.
   -  Class C İP address-i ilə /23 və aşağı subnet mask mask istifadə olunmamalıdır.YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın.
01.IP Terminologiyası

IP Nədir, harad istifadə olunur, bizim üçün əhəmiyyəti nədir kimi sualların cavabını bilmək üçün siz ......
02.Binary, Decimal, Hexdecimal format

Bunlar yazı formatlarıdır.  (Şrift yox). Binary formatı 0-lar və 1-dən ibarət olan format-dır ki həm ......
02.Unicast ünvanlar

Adres növlərindən biri olan unicast nöqtədən nöktəyə bağlantılar üçün istifadə olunan .....
03.Multicast ünvanlar

Əyər biz şəbəkədə mövcud olan bütün qurğulara yoxda müəyyən bir qrup istifadəçiyə məlumat .......
04.Broadcast ünvanlar

Bir şəbəkənin parçası olan bütün qurğulara eyni anda məlumat yollanmaq istəndiyi halda bizim istifa.......
05.İP adres sinifləri

İP ünvanlar 3 sinifə bölünürlər. Şəbəkənin həcmindən asılı olaraq müxtəlif topologiyala .....
06.IP Subnetting nədir

Subnet mask-dan istifadə edərək bir İP ni bir neçə şəbəkə yə bölürük. İstifadə etdiyimiz qaydalar CİDR və .......
07.Qaydalar və düsturlar

Subnetting də istifadə etdiyimiz bir neçə önəmli qaydalar və düsturlar vardır. Məsələn bir İP və subnet .......
08.Subnetting Class C

Ən çox görəcəyimiz İP Class
C Class olacq. Toplam 254 Host üçün ev sahibi ola biləcək bu Class .....
09.Subnetting Class B

Class B bizim əksər şəbəkələrdə görəcəyimiz olan şəbəkələrdir. Toplam 65534 ədəd İP host qəb ......
10.Subnetting Class A

Ən çox istifadəçiyə sahib olan sinif Class A sinif sayılır. Çox böyük şirkətlər və topoligayalarda class A .....
11.CİDR nədir?

CİDR lara görə Subnetlənmiş bir İP nin hər bir segmentində eyni sayda İP address ola bilər. Məsələn .......
12.VLSM nədir ?

CİDR şəbəkələrin əksinə VLSM ilə subnetlənmiş bir İP nin hər bir segmentində fərqli sayda host ........
13.Private İP ünvanlar

IP lər private və public olaraq fərqli adlarda və fərqli şəkillərdə fərqli yerlərdə istidadə olu......
14.Public İP ünvanlar

NAT istifadə edərək bizim internetə çıxışımızı bərpa edən quğular xarici İSP (İnternet Servis Provider) ....
15.Private İP ünvanlar

IP lər private və public olaraq fərqli adlarda və fərqli şəkillərdə fərqli yerlərdə istidadə olu......
INFO
Kənan Kərimov
Azərbaycan / Qəbələ
Email: kenan.kerimov@izleoyren.az
Sosial Şəbəkələr
 
 
Admin Haqqında
Kənan Kərimov. Şəbəkə/Sistem İnzibatçısı.
Bu web saytı hazırlama səbəbim İT ixtisasına marağı olan ancaq ingilis dili ilə problemlər yaşayan dostlara kömək olmaqdır. Azərbaycan dilində İT ixtisası ilə bağlı məlumat azlığı var. Bacardığım qədər milli dilimizdə məlumatlar hazırlayacam. Sizlərə köməyi varsa nə xoş mənə.