Qurğularla tanışlıq
Şəbəkədə hansı qurğulardan istifadə olunduğunu billmək sizin üçün olan ən önəmli nöktələrdən biri sayılır.Müxtəlif qurğuların müxtəlif ayarlar tələb etdiklərini və bir-birilərindən fərqli bir prinsip ilə işlədiklərini bilmək çox önəmlidir. Məsələn bir HUB ilə bir Switch arasında Lada ilə Chevrolet Camaro qədər fərq vardır. HUB larda quröuların hamısının eyni Collision domenində   Switchlərin isə hər bir portunun bir collision domen olduğunu bilmək sizə şəbəkə qurulmasında çox böyük köməklik edəcək.
Qurğularla ilkin tanışlıq

Önəmli notlar:
   -  MAU qurğuları RİNG topologiyası ilə işləyir və Token Ring texnologiyasından istifadə edir.
   -  HUB-lar bir collision domeni və bir Broadcast domeninə sahib olurlar.
   -  HUB-lar, Repeator-lar və MAU lar L1 təbəqə sayılırlar.
   -  Switch-lər L2 qurğulardır.
   -  Switch-lərin hər bir portu bir collision domeni sayılır ancaq bir Broadcast domeni tərkibindədirlər.
   -  Switch-lər məlumatı MAC addresslər əsasında ünvanlayır.
   -  Switch-lər çox portlu bridge lər də adlandırılır.
   -  Router-lər L3 qurğular adlandırılır.
   -  Routerlər məlumatı İP addresslər əsasında göndərib qəbul edir.
   -  Routerlərin hər bir poru həm bir collision domeni və həmdə bir Broadcast domeni yaradır.

YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın.
01.Şəbəkə necə işləyir?

Qurğuların bir biriləri ilə xəbərləşməsi kimi bir sıra mərhələlər və prosseslər il bağlı .......
02.Collision domenləri

Eyni segmentdə olan qurğuların L3 qurğuya ehtiyyac duymadan xəbərləşmələri və .......
03.Broadcast domenləri

Müxtəlif İP ünvanlara sahib olan qurğuların bi biriləri ilə xəbərləşmə prossesləri və Routerlərin bu .......
04.CSMA/CD

Şəbəkədə olan tıxanıqları idarə edə bilmək üçün olan bu protokolun necə işləməsi və xataların necə ara ........
05.Half/Full duplex iş prinsipi

Hostların məlumatları göndərib qəbul edərkən seçdikləri ötürülmə və qəbul etmə kabel cütlərinin ......
06.OSI Referans Modeli

Məlumat köçürülməsi zamanı qurğuların programların birləşərk məlumat transferi etməyinin mərhələlərlə ......
07.Application təbəqəsi

İstifadəçiləri  İstifadəçi Araüzü ilə təmin edən bu ilk təbəqə bir sıra önəmli işlərlə də məşğuldur hansılar ki .......
08.Presentation təbəqəsi

OSİ Referans modelinin tərcüməçisi olan bu təbəqə göndərilən və qəbul olunan məlumatları şifrələmək və ........
09.Session təbəqəsi

Osi modelinin üst təbəqələrində yer alan Session təbəqəsi fərqli programların məlumatlarını ........
10.Transport təbəqəsi

4-cü təbəqə olan Transport təbəqəsi artıq şəbəkə ilə işləri yerinə yetirən ilk təbəqədir. O məlumatı ........
11.Network təbəqəsi

Və budur. İP addresslərin yer aldığı və qurğuların məntiqi əlaqələrinin yerinə yetirən 3 cü təbəqə. Bu .......
12.Datalink təbəqəsi

L2 adlandırılan və Switchlərin yaşağdığı bu təbəqə məlumatların göndərilməsində çox böyük əhəmiyyət .........
13.Physical təbəqəsi

OSİ Referans modelinin sonucu təbəqəsi olan Physical təbəqə məlumatları hostlar arasında yollayan .......
14.TCP/İP DOD Modeli

OSİ Referans modeli kimi birdə TCP/İP modeli vardır. DoD (Department of Defense) tərəfindən yarad......
15.Prosess/Aplication təbəqəsi

TCP/İP modelində OSİ dən fərqli olaraq üst təbəqlər 3 ədəd deyil. Ancaq bütün o təbəqələr ......
16.Host-to-Host təbəqəsi

Host to Host təbəqəsi OSİ modelinin Transport təbəqəsinin cavabdeh olduğu işlərlə eyni işlərə cavab......
17.İnternet təbəqəsi

İnternet təbəqəsi OSi modelinin İnternet təbəqəsi ilə eyni işlərə cavabdehdir. Bu təbəqə Routing .......
18.OSI ilə TCP/İP fərqlilikləri

İki model adasında bəzi fərqliliklər vardır hansı ki Cisco sizin onları başa düşmənizi istəyir. Bunlar .......
19.Qurğularla ilkin tanışlıq

Şəbəkə ortamında istifadə oluna qurğuların iş prinsiplər xüsusiyyətləri və istifadə olunduqları   ......
20.Ethernet DataLink təbəqəsində

Ethernet həm fiziki təbəqədə həmdə Data link təbəqəsində mövcuddur. Bunların biri Kabel-lər digəri isə ........
21.Ethernet Physical təbəqədə

Fiziki təbəqədə ethernetin inkişaf tarixi və günümüzdə istifadə olunan kabel tipləri haqqında .......
22.Ethernet kabel tipləri və xüsusiyyətləri

Bağlantı üçün istifadə olunan kabel tipləri, onların xüsusiyyətləri və xarakterisitikaları ......
23.Şəbəkə topologiyaları

Şəbəkələrin qurulması topologiyaların yaranmasına səbəb olmuşdur. Yada ki topologiyalar şəbəkələrin ......
24.Şəbəkə Geogirafiyaları

Bəzən şəbəkələr sadəcə bir binanın daxilində olmurlar. Beləki MAN (Metropoliter Area Netüork) şəbəkələr ......
25. Hub and Spoke Topologiya

Müxtəlif bölgələrdə yerləşən amama bir şirkətin tərəfləri sayılan binalar arasında bir neçə topologiya ......
26. Patial Mesh Topologiya

Partial (Qismən) Mesh topologiyası da Filiallar arasında bağlantı qurmaq üçün istifadə olunan bir .......
27. Peer to Peer Architecture

Əyər bir server almağa vəsaitiniz çatmırsa narahat olmayın. Çünki Peer to Peer arxitektur-na ......
28. Client Server Architecture

Peer to Peer arxitekturası-nın əksinə Client server modelində bizim End User-lər məlumatları serverlə ......
29.Ethernet kabel başlığı və kabelə taxılması

Ethernet kabel başlıqları RJ45 (Registered jack 45) adlandırılır. Bu TİA/EİA 568 tərəfindən standart ....
INFO
Kənan Kərimov
Azərbaycan / Qəbələ
Email: kenan.kerimov@izleoyren.az
Sosial Şəbəkələr
 
 
Admin Haqqında
Kənan Kərimov. Şəbəkə/Sistem İnzibatçısı.
Bu web saytı hazırlama səbəbim İT ixtisasına marağı olan ancaq ingilis dili ilə problemlər yaşayan dostlara kömək olmaqdır. Azərbaycan dilində İT ixtisası ilə bağlı məlumat azlığı var. Bacardığım qədər milli dilimizdə məlumatlar hazırlayacam. Sizlərə köməyi varsa nə xoş mənə.